Depresia: ničí zvnútra

V bežnej reči výraz „depresia“, prevzatý  z klinickej psychiatrie,  často nie je adekvátne používaný.  Často povieme na niekoho, že má depresiu, keď ho vidíme skľúčeného a v zlej nálade, pričom depresia je omnoho závažnejší a zložitejší stav, ako zlá nálada počas všedného dňa. Človek trpiaci depresiou potrebuje často pomoc zvonka.

Depresia: ničí zvnútra

Charakteristické znaky depresie

Klinická depresia je choroba definovaná skupinou syndrómov, ktorej liečenie spadá do kompetencie lekára. Iba jednou charakteristickou črtou, ale často ani nie najtypickejšou, je negatívny psychický stav, smútok, pocit prázdna, ktorý pretrváva počas prevažnej časti dňa.  „Násťroční“ majú sklony kompenzovať tieto pocity podráždenosťou. Najväčším nebezpečenstvom choroby je, že človek sa tak hlboko vnorí do vlastného trápenia, vnútorného sveta a pocitov, že stráca kontakt s realitou, a nie je schopný pochopiť, že je chorý a potrebuje pomoc.  Charakteristickými znakmi môžu byť ešte neustála únava, neschopnosť zaspať, alebo naopak, prehnaná potreba spánku, neschopnosť precítiť emócie a vyjadriť ich, nezáujem, bezradostnosť, sebaobviňovanie a pohltenie vedomím viny, neschopnosť rozhodnúť sa a túžba po smrti (myšlienky na sebazničenie).

Druhy choroby

Depresiu môžeme rozčleniť na jednotlivé druhy z viacerých hľadísk.  Podľa príčin vyvolávajúcich depresiu ju môžeme rozlíšiť na endogénnu (vzťahujúcu sa na nesprávne fungovanie organizmu), a na exogénnu, čiže zapríčinenú okolnosťami (tragédia, neúspech, silný nátlak, spoločenské napätie).  Podľa foriem prejavu, alebo dĺžky trvania môžeme hovoriť o akútnej depresii (keď je vyvolaná konkrétnou príčinou, po odstránení alebo spracovaní ktorej sa stav zlepší) a chronická, ktorá môže trvať aj po celý život.  Iné pomenovanie klinickej depresie je unipolárna depresia. Toto pomenovanie poukazuje na trvalé vychýlenie chorého od normálneho spôsobu života do negatívneho psychického stavu.  Existuje však aj choroba nazývaná bipolárna depresia, v bežnej reči zaužívane maniacka depresia, v rámci ktorej sa s normálnym stavom striedajú stavy depresívne (extrémne negativne) a maniacke (extrémne pozitívne).

Crohnova choroba | Príznaky | Čo je Crohnova choroba 162

Crohnova choroba zasahuje väčšinou tenké a hrubé črevo. Charakteristickými príznakmi sú zápal časti vnútornej steny čreva, opuch, ako aj vytváranie rôznych vredov. Je dôležité spoznať čo najskôr varovné signály, aby sa včas mohlo začas s liečbou. Čím ďalej tým častejšie sa vyskytujúca Crohnova choroba nie je ničím iným, ako chronickým zápalom, ktorý prakticky môže zasahovať celú tráviacu súst...
Čítajte ďalej

Parkinsonova choroba a jej liečba | Môžu pomôcť probiotiká 154

Parkinsonova choroba je stále rozšírenejšia, a týka sa viacero miliónov ľudí na svete. Väčšinou vzniká v staršom veku, zhruba 1 % ľudí nad 60 rokov trpí jej následkami, 1 % spozoruje jej prvé príznaky vo veku 30 rokov, a 5 % pred dosiahnutím štyridsiatky. Dôvodom môže byť síce aj faktor prostredia, predsa sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytuje u ľudí, u ktorých sa táto choroba nachádza aj v rodin...
Čítajte ďalej

Zelenina a ovocie: 10 dávok denne pre dlhý život 102

Významne znižime riziko infarktu, mozgovej príhody, rakoviny a predčasnej smrti, keď konzumujeme desať dávok zeleniny a ovocia denne - píšu výskumníci z londýnskeho Imperial College. Z ich výskumov vyplýva, že najlepšie výsledky dosiahneme, keď zjeme zo zeleniny a ovocia príležitostne asi 800 gramov.  Odborníci už dávno odporúčajú, že v záujme predchádzania najčastejším a pritom najnebez...
Čítajte ďalej