Kôrnatenie ciev: príznaky a príčiny

Kôrnatenie ciev sa objavuje väčšinou postupom veku, v menšej miere však môže postihovať aj mladých. Príčinou jej vzniku je, že na vnútorných stenách ciev sa ukladá tuk, cievy sa zúžia, kvôli vápenatým povlakom (plakom) stvrdnú, čo môže mať za následok mozgovú príhodu, infarkt a iné choroby obehovej sústavy. Preto je životu dôležité poznať príznaky kôrnatenia ciev a vytvoriť tým predpoklad k včasnému zahájeniu liečby.

Kôrnatenie ciev: príznaky a príčiny

Artérie sú tepny, vedúce s krvou od srdca kyslík a živiny k tkanivám a vnútorným orgánom.  Zdravé artérie sú pružné a silné, ale postupom času sa ich priemer znižuje kvôli uloženému tuku (cholesterol):  na vnútornej stene žily tuky viažu vápnik, čím sa vytvárajú vápenaté povlaky. Keď nastane takáto situácia, zhorší sa schopnosť tepien prevážať krv, čím sa zredukuje okysličenie, a zásobenie živinami, vplyvom zúženia ciev dochádza časom k trombóze, rastie riziko mozgovej príhody, srdcového infarktu, alebo náhleho zastavenia srdcovej činnosti.  Tento proces sa nazýva vápenatenie - kôrnatenie ciev, ktorého najčastejšou formou je artérioskleróza.

Príčiny kôrnatenia ciev

Choroba vzniká pomaly a postupne, zriedkavejšie začína chorobný proces už v detskom veku. Príčiny kôrnatenia ciev nie sú celkom evidentné, čo sa týka početného zastúpenia, vyskytuje sa vo väčšej miere u staršej vekovej skupiny, a v rámci nej sú na ne náchylnejší najmä muži. Najčastejšie sa vyskytne v dôsledku poškodenia alebo poranenia vnútornej časti cievnych stien, ktorého riziko zvyšujú:

 • Vysoký krvný tlak;
 • Vysoká hladina LDL (zlého) cholesterolu), ktorý vzniká následkom nezdravej výživy
 • Aktívne alebo pasívne fajčenie
 • Ochorenia obličiek
 • Stres
 • Nadváha
 • Cukrovka
 • Vek a pohlavie
 • Výskyt v rodine (dedičnosť)

Nebezpečný cholesterol

Keď sa vnútorná stena artérie poškodí, okolo rany sa zhlukujú krvné doštičky, a pokúšajú sa ranu liečiť, čo vedie vo väčšine prípadov k zápalovému procesu. Keď trvá tento proces dlhší čas, na poškodenom tkanive sa usadí povlak (plak), ktorý pozostáva väčšinou z LDL cholesterolu a iných nadbytočných, napr. odumretých buniek. Táto usadenina znižuje priemer cievy, teda dochádza k zúženiu ciev, čo súvisí s tým, že v okolí chorých častí sa bunky, tkanivá a orgány nedostanú k energii a k živinám, potrebným pre svoje zdravé fungovanie. Časom sa tieto povlaky môžu odlepiť z ciev, a dostávajú sa do krvného obehu, kde sa môžu dostať do užších stôk, ktoré upchajú, zahatia tým prietok krvi, čo vedie k trombóze. Následkom kôrnatenia ciev môže byť mozgová príhoda, alebo srdcový infarkt.  Plak môže upchať ktorúkoľvek stoku cievy, v dôsledku čoho sa do daného orgánu nedostane dostatok krvi. Keď napríklad upchá artériu v jednom prste, alebo v nohe, či ramene a liečba mešká, dochádza ku gangréne, viac-menej rozsiahlej bunkovej smrti.

Príznaky kôrnatenia ciev

Keďže ide o výsledok dlhého procesu, v začiatočnej fáze sa príznaky kôrnatenia ciev ešte neukazujú.  Chorý o nich dovtedy ani nevie, kým sa žila nezúži natoľko, aby už nevedela riadne vykonávať svoju funkciu a orgán, nachádzajúci sa v jej blízkosti nevie riadne fungovať.

Príznaky kôrnatenia ciev ovplyvňuje aj to, že v ktorej časti sa vyskytlo zúženie.

 • Príznaky podobné infarktu vyvoláva zúženie ciev, keď sa zúženie cievy nachádza v srdovej artérii - vzniká angina pectoris. Príznakmi sú silná bolesť v hrudníku, dýchavičnosť, silné potenie, zimnica. Dobrou správou je, že nejde o bezprostredné nebezpečenstvo života, ale vyžaduje si bezodkladnú liečbu, veď zúženie môže viesť časom k ozajstnému infarktu.
 • Pokiaľ sa kôrnatenie ciev týka časti artérií vedúcich k mozgu, dochádza k náhlemu tŕpnutiu končatín, slabosti, problémom s rečou, bezdôvodným koktaním, k absencii mimiky, alebo k deformovanému výrazu tváre, možno rátať so slabosťou tvárového svalstva. V takomto prípade bezodkladne vyhľadajte lekára, aby ste sa vyhli vzniku mozgovej príhody.
 • V prípade, keď sa kôrnatenie ciev vytvorí v artériách nôh alebo ramien, môže sa stať, že končatiny oťažejú. Nie je vylúčené ani to, že sa časom stanú necitlivými na teplotné vplyvy, vtedy je postihnutý vystavený riziko popálenia alebo omrznutia, keďže si často uvedomí problém, keď už došlo k poškodeniu.
 • Zriedkakedy, býva sprievodným znakom kôrnatenia ciev problém s erekciou.

Príznaky kôrnatenia ciev berme zakaždým vážne, keďže sa choroba môže vyskytnúť takmer u každého, pri objavení sa podozrivých príznakov si vypýtajme  pomoc odborníka, resp. v záujme prevencie sa zúčastňujme pravidelne cievneho vyšetrenia a merania hladiny cholesterolu. Meranie hladiny cholesterolu sa oplatí vykonávať aj každý rok, varovným signálom je, keď sa na koži objavia bielkasté, ružovkasté hrčky.

Čo hovoria vedci?

Výskumníci Univerzity Wake Forest  (Wake Forest University) sledovali súvislosť medzi fajčením a kôrnatením ciev. Počas 3 roky trvajúceho výskumu sledovali zmenu sliznice mediálnej cievnej steny v krčnej artérii. Výskum bol uskutočnený na zhruba 11 tisíc Američanoch stredného veku. Zistili, že existuje asociácia (súvis) medzi aktívnym  a pasívnym fajčením a vznikom kôrnatenia ciev. Fajčenie je obzvlášť nebezpečné v kruhu ľudí trpiacich diabetom a vysokým krvným tlakom.

Vedeli ste?

Na kôrnatenie ciev poukazuje aj  to, keď je výrazná zmena medzi krvným tlakom v jednotlivých končatinách.

Depresia – jej príznaky a príčiny | Fakty a omyly 160

Všetci sme už mali zlé dni, keď sme boli  unavení, smutní alebo podráždení viac ako zvyčajne. Mnohí myslia v takejto chvíli na to, že sú to  príznaky depresie, pričom depresia, melanchólia, a prechodná podráždenosť  zďaleka nie je to isté. Kým posledné dva prípady nevyžadujú ošetrenie lekárom, pacienti s depresiou, v závislosti od typu a závažnosti ochorenia, najčastejšie ...
Čítajte ďalej

Srdcový infarkt a jeho príznaky | Potiaže a symptómy 158

V prípade srdcového infarktu je najdôležitejšie, aby sa chorý čo najskôr dostal do nemocnice. Najväčšie šance na to má, keď vieme, aké sú príznaky infarktu, a včas zavoláme záchrannú službu. Ešte niečo : príznaky srdcového infarktu sa objavujú často pred záchvatom, a treba ich brať v záujme predchádzania  infarktu vážne.  Väčšina príznakov poukazujúcich na srdcový infarkt sa týka hr...
Čítajte ďalej

Príznaky mozgovej porážky | Poznanie príznakov môže zachrániť život 158

Mozgová porážka udrie väčšinou nečakane, z jednej chvíle na druhú. Existujú však prechodné príznaky, na základe ktorých môžeme predpokladať vývin mozgovej porážky. Keď ich poznáme, možno sa skôr vyhnúť kritickému, život ohrozujúcemu stavu. Ešte niečo: pri mozgovej porážke záleží na každej minúte, je životne dôležité, aby bol chorý v priebehu troch hodín vyšetrený a aby bola zahájená liečba. M...
Čítajte ďalej