Nadváha a črevná flóra. Existuje súvislosť

Proti nadváhe existujú veľké množstvo metód, väčšinou ide o zmenu jedálnička a životného štýlu. Podľa najnovších výskumov však nadváhu spôsobujú v mnohých prípadoch jednotlivé baktérie črevnej flóry. V tomto prípade môžeme veľa urobiť zničením baktérií vyvolávajúcich nutkanie jesť a udržaním rovnováhy črevnej flóry.

V pozadí nadváhy môže stáť veľa príčin, podľa všeobecne akceptovanej mienky, ak nie je nadváha následkom nejakej choroby, potom sa podľa všetkého vyvinula z nesprávnej životosprávy. Existuje však aj iná možnosť, a to, že príčiny nadváhy spočívajú v jednotlivých bakteriálnych kmeňoch tvoriacich črevnú flóru, a tým pádom ju možno spájať s narušením rovnováhy črevnej flóry.

Nadváha a črevná flóra. Existuje súvislosť

Výskumníci potvrdzujú

 

Možno čítať mnoho výskumov o tom, že zloženie črevnej flóry môže spôsobovať poruchy látkovej výmeny, tak aj nadváhu a rezistenciu inzulínu. K týmto záverom prišli aj výskumníci z Yale and Howard Hughes Medical Institute, ktorým sa podarilo nájsť vysvetlenie na spojitosť medzi črevnou flórou a nadváhou. Počas pokusov na myšiach totiž vysvitlo, že vplyvom istých mikróbov mozog mení tráviace procesy, zvyšuje produkciu inzulínu a gherlínu, ktoré sa dávajú do súvislosti s hromadením tuku, t. j. tvorbu hormónu hladu.

Nadváha a acetát

V nadváhe môže zohrávať dôležitú úlohu acetát. V podstate táto mastná kyselina s krátkym reťazcom stimuluje väčšiu tvorbu inzulínu, ktorý spôsobuje, že tukové bunky uskladnia viac energie, čo vedie k hromadeniu tuku a napokon k obezite. Proces je obojstranný, jedálniček s vysokým obsahom tuku zvyšuje množstvo acetátu v krvi. Acetát však nestimuluje bezprostredne bunky pankreasu k tvorbe inzulínu.  Namiesto toho dáva podnet na znak v mozgu, ktorý sa dostáva k nemu cez vagový nerv - to je najdôležitejšia trasa medzi mozgom a tráviacou sústavou - a tak podnecuje pankreas k tvorbe inzulínu. Preto sa stáva, že keď sa pretne vagový nerv, alebo sa prúd informácií blokuje liekmi, prestane účinkovať acetát. Druhou vlastnosťou acetátu je, že stimuluje tvorbu hormónu gherlínu, a okrem toho aj gastrínu, ktorý stupňuje tvorbu žalúdočnej kyseliny a zvyšuje aktivačnú úroveň pankreasu. Znamená to v podstate, že účinkom acetátu prijímame viac potravy, čím si spôsobujeme nadváhu.

Úloha črevnej flóry pri vzniku nadváhy

Keď výskumníci oslabili črevnú flóru sterilných myší antibiotikami, resp. ju zničili, v zvieratách kleslo množstvo acetátu. Rovnako, pri regenerácii črevnej flóry sa produkcia acetátu a inzulínu zvýšila. Dôvodom je, že podľa výskumov acetát tvoria jednotlivé bifidobaktérie a laktobacily. Keďže viac acetátu zvyšuje príjem potravy, vzniká akási späťná väzba, ktorá vedie k nadváhe a k inzulínovej rezistencii. Všetko poukazuje na to, že môže byť dokázateľný súvis medzi zložením črevnej flóry a jej zmenami na jedálniček, resp. na tvorbu acetátu. Samozrejme to neznamená, že v ľudskom organizme spôsobuje nadváhu vždy iba acetát, už aj preto nie, lebo črevná flóra ho môže premeniť na inú mastnú kyselinu s krátkym reťazcom. Pokiaľ sa súvislosť medzi nadváhou a črevnou flórou jednoznačne preukáže aj u ľudí, bude omnoho jednoduchšie vyvinúť riešenia, proti nadváhe, ktoré by účinkovali na každého rovnako.

 

Zdroj: http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/mouse-research-lends-insights-link-altered-gut-microbiota-obesity/

Hyperlinkové odkazy: Perry, RJ, et al. Acetate mediates a microbiome–brain–β-cell axis to promote metabolic syndrome. Nature. 2016; 534:213–217.

Stres a tukové vankúšiky 51

„Dni začínajú vždy skoro, a zdá sa, že nemajú konca“ Je tisícero úloh v domácnosti, popri tom deti a rodina. Takmer nikdy neostane človeku čas, aby sa zamyslel, najmä nie nad sebou samým, a najmä nie nad stravovaním...“ Sú nám tieto vety známe? Žiaľ, áno. V chaose všedných dní, uprostred mnohých aktivít, neostane čas na azda najdôležitejší faktor v našom živote: na jedlo. Popri toľkej práci s...
Čítajte ďalej

Liečba nadváhy probiotickými črevnými baktériami 51

Na účet obezity možno pripísať mnoho závažných chorôb, medzi nimi srdcovo-cievne zmeny, cukrovku, ale priame súvislosti má nadváha aj s výskytom určitých nádorových a tráviacich ochorení. V záujme ochrany nášho zdravia je preto mimoriadne dôležité zbaviť sa nadváhy a predchádzať jej, pričom nám môžu pomôcť dobročinné baktérie črevnej flóry. Nadváhu možno nazvať aj celosvetovou epidémiou, podľ...
Čítajte ďalej

Chudnutie | 8 tipov na chudnutie 50

Mnohí a často chudnú, ale kilá sa vracajú. Ako a s čím chudnú tí, ktorým sa diéta podarí? 1. Drastické chudnutie neprináša dlhodobý výsledok. Všeobecne je udržateľný úbytok hmotnosti kilo za týždeň, rýchlejšie tempo nebýva vyslovene zdravé. 2. Dôležité je, nestrácať svaly, ale nadbytočný tuk. Dosiahnuť sa to dá tak, že nehladujeme, to znamená prijímame nášmu veku, pohlaviu a postave adekvá...
Čítajte ďalej